info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Zaszczytne odznaczenia państwowe rozdane!

Możliwość komentowania Zaszczytne odznaczenia państwowe rozdane! została wyłączona Aktualności

Krzyż Zasługi dla D. Jasińskiego oraz Medal za Długoletnią Służbę dla M. Nejmana!

W dniu 25 lutego 2020 roku miało miejsce niezwykle wydarzenie. Otóż nasz Prezes p. Dariusz Jasiński został uhonorowany przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wybitnym cywilnym odznaczeniem państwowym – Srebrnym Krzyżem Zasługi.
„Krzyż Zasługi” jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Została doceniona tu jego długoletnia działalność biznesowa oraz wybitna aktywność sportowa i społeczna.

W następnej kolejności nagradzane były osoby odznaczone pozostałymi państwowymi cywilnymi odznaczeniami, a mianowicie Medalami za Długoletnią Służbę. Złoto otrzymał nasz długoletni pracownik p. Marek Nejman. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, przed 300-osobową widownią ordery wręczał naszym reprezentantom w imieniu Prezydenta RP Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

To ogromną radość i zaskoczenie dla samych uhonorowanych jak i duma dla całej naszej firmy!  Jednocześnie to też wielka motywacja, by robiąc coś, dawać z siebie jak najwięcej.

Dla zainteresowanych o odznaczeniach można przeczytać tutaj: