info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Wsparcie naszych innowacji z Unii Europejskiej

Możliwość komentowania Wsparcie naszych innowacji z Unii Europejskiej została wyłączona Aktualności, Ogłoszenia

DARPOL sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: Opracowanie budowy i technologii wytwarzania innowacyjnej ścianki działowej wagonu kolejowego.

Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest wprowadzenie do oferty firmy DARPOL nowego produktu.

Planowane efekty: podniesienie konkurencyjności firmy.

Wartość: 430 500,00 zł brutto. Wkład Funduszy Europejskich: 280 000,0 zł

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.