info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Czujnik SEK SUW IB22CT3014

Description

Zastosowanie:

wagony z wózkami typu 25An (SUW2000).