info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Zamek drzwi czołowych DL-O 16 051-00

Opis

Zamek drzwi czołowych DL-O 16 051-00 stosowany jest w elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz w wózkach (drezynach) WM-15.