info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Zamek blokady drzwi DL-O 17 019-00

Description

Zamek blokady drzwi DL-O 17 019-00 stosowany w wagonach osobowych z systemem bocznych drzwi łamanych z blokadą elektromagnetyczną.

Zamek blokady drzwi lewy – nr kat. DL-O 17 019-01

Zamek blokady drzwi prawy – nr kat. DL-O 17 019-02

 

DOPUSZCZENIA Z CBK !!!

Układ blokady i jego elementy produkowany przez Darpol Bydgoszcz posiadają dopuszczenie CBK i spełniają ostre kryteria określone przez Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP z Poznania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w podróży.