info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

26 czerwca 2020

Darpol – kwalifikowanym dostawcą dla przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne sp. z o.o. Potwierdzenie tego faktu stanowi posiadane Świadectwo Zgodności.