info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

20 kwietnia 2016

Darpol – kwalifikowanym dostawcą dla przedsiębiorstwa Przewozy Regionalne sp. z o.o. Potwierdzenie tego faktu stanowi posiadane Świadectwo Zgodności.