info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach projektu 
„Akademia Menadżera MŚP”