info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Umowa o współpracy z UTP

Możliwość komentowania Umowa o współpracy z UTP została wyłączona Aktualności

Dążąc do ciągłego doskonalenia, rozwijania naszej oferty o coraz bardziej skomplikowane technologicznie rozwiązania, Darpol oraz Uniwerytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej podpisały umowę o współpracy.

W ramach niej planujemy prowadzić:

– wspólne prace badawcze, analityczne, proinnowacyjne i wdrożeniowe, a w szczególności w zakresie doradztwa, prac badawczo-naukowych, projektowo-konstrukcyjnych, poszukiwania rozwiązań i produktów innowacyjnych, wykonywania prototypów maszyn i urządzeń, ekspertyz, analiz i testów;

– konsultacji w zakresie dydaktycznym,

– organizacji i realizacji praktyk studenckich w Darpol sp.z o.o. sp.k.

– realizacji wspólnych badań i przedsięwzięć, w tym konferencji lub wystaw.