info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Zawór elektropneumatyczny (odp. ZPP i ZPM) DL-O 30 024-01

Opis

Zawory elektropneumatyczne ZPP i ZPM stosowane są zarówno w wagonach osobowych, jak i w ezt i lokomotywach.

Oferujemy następujące typy elektrozaworów:


Zawory elektropneumatyczne (odp. ZPP i ZPM)
Typ zaworu Nr katalogowy
1001-DL 24V DL-O 30 024-01
1001-DL 48V DL-O 30 024-04
1001-DL 110V
 DL-O 30 024-02

275-DL
24V lub 110V


DL-O 30 024-03

1101-DL 110V
 DL-O 30 024-06
 4045-DL 110V  DL-O 30 024-10
 

W ofercie także inne rodzaje elektrozaworów.

 

 

Dopuszczenie na produkowane przez Darpol zawory elektropneumatyczne nr WTWiO ZF-DL 0136-1 wydane przez Biuro Taboru – Wydział Utrzymania Taboru PKP Cargo S.A.