info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Sprężyny do lokomotyw

Opis

Darpol oferuje dużą ilość różnego rodzaju sprężyn do lokomotyw, m.in.:


Sprężyna zamka kabiny (budki) maszynisty:


-duża

DAR/LOK/9

-mała

DAR/LOK/10

-płaska

DAR/LOK/11

Sprężyna osłony silnika trakcyjnego

DAR/LOK/12

Sprężyna luku dachowego

DAR/LOK/13

Sprężyna zamka (luku dachowego)

DAR/LOK/14

Sprężyna czuwaka

DAR/LOK/15

Sprężyna kółka przesuwu

DAR/LOK/18

Sprężyna zamka lokomotywy

DAR/LOK/19

Sprężyna elementu wtryskowego

DAR/LOK/21

Sprężyna zaworu tłocznego

DAR/LOK/22

Sprężyna rygla zamka prawa,lewa

DAR/LOK/23

Sprężyna zamka drzwi wejściowych

DAR/LOK/24

Sprężyna sprzęgu

DAR/LOK/29

Sprężyna zamka

DAR/LOK/30

Sprężyna transportera papieru

DAR/LOK/30

Sprężyna przełącznika (NJH 603 N-416816)

DAR/LOK/31

Sprężyna zaworu regulatora (N-42885)

DAR/LOK/32

Sprężyna zapadki zamka (201E 170202-1-00)

DAR/LOK/33

Sprężyna rygla zamka (4E 1606-1-0)

DAR/LOK/34

Sprężyna docisku rygla zamka (4E 1606-1-0)

DAR/LOK/35

Sprężyna pantografu

DAR/LOK/36

Sprężyna spiralna zamka Kanada II

DAR/LOK/37

Sprężyna styku (SPG 400 N-417920)

DAR/LOK/38

Sprężyna (SPG 400 N-417010)

DAR/LOK/39

Sprężyna zamka drzwi przedziału maszynowego (EP/EU 07)

DAR/LOK/40

Sprężyna odciągu hamulca (EU07)

DAR/LOK/41

Sprężyna docisku szczotek silnika (BZPOX)

DAR/LOK/42

Sprężyna osłony przeciwsłonecznej dużej

DAR/LOK/43

Sprężyna zaworu wylewki

DAR/LOK/44

Sprężyna stycznika wału kułakowego lok. E181

DAR/LOK/45

Sprężyna odciągu hamulca lok. EP09 nr E 0810-1-4

DAR/LOK/46

Sprężyna zamka kabiny maszynisty lok. EP07

DAR/LOK/47

Sprężyna wózka lokomotywy 6D

DAR/LOK/48

Sprężyna pantografu (zamiennik N-42889/2)

DAR/LOK/49

Zapinka

DAR/LOK/50

Sprężyna naciskowa

DAR/LOK/51