info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Elektroniczny stabilizator prądu 1,2A Hasler 5.8300.026 DL-O 36 000-00

Description

ZASTOSOWANIE

Stabilizator 110/I-1.2 A jest przeznaczony do zasilania tachografów Haslera w lokomotywach i zespołach trakcyjnych.

 

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE    ZASILANIA 77 ÷ 137,5V   DC
PRĄD  WYJŚCIOWY  ZNAMIONOWY 1,20 A
ZMIENNOŚĆ PRĄDU WYJŚCIOWEGO 0,03 A
ZAKRES  TEMPERATURY  OTOCZENIA -30˚C ÷  +40˚C
 MASA 1,1 kg

BUDOWA

Stabilizator posiada metalową obudowę izolowaną do układu elektrycznego. Spełnia ona również rolę radiatora
chłodzącego tranzystor i diodę pracującą w obwodzie głównym. Do przyłączenia przewodów napięcia zasilania
i obwodu tachografu służą 2 listwy zaciskowe TLZ4. Wewnątrz obudowy znajdują się: filtr wejściowy, tranzystor
mocy MOSFET, dławik na rdzeniu ferrytowym, filtr wyjściowy oraz układ sterowania.

 

OPIS DZIAŁANIA
Stabilizator przetwarza zmienne napięcie zasilania 77 ÷ 137,5V na stabilizowaną wartość prądu 1,2A niezależną od
zmian rezystancji obwodu tachografu. W celu uzyskania wysokiej sprawności elektrycznej zastosowano układ
impulsowego przetwarzania napięcia wejściowego z wykorzystaniem zasady modulacji szerokości impulsów. Do
filtru wejściowego stabilizatora doprowadzone jest napięcie zasilania. Filtr wejściowy ma za zadanie ograniczyć
przepięcia i pulsacje napięcia powstającego w sieci zasilającej oraz wyeliminować oddziaływania stabilizatora na tę
sieć. Odfiltrowane napięcie zasilania jest doprowadzone do układu sterowania stabilizatora oraz do elementu
wykonawczego, którym jest tranzystor MOSFET. Układ sterowania załącza i wyłącza ten tranzystor ze stałą
częstotliwością 60kHz, przy czym zmieniany jest czas załączenia tak, aby niezależnie od wielkości napięcia zasilanie
i rezystancji obciążenia uzyskać stałą wartość prądu wyjściowego. Do tranzystora przyłączony jest filtr wyjściowy
złożony z kondensatorów przeciwzakłóceniowych i dławika na rdzeniu ferrytowym. Filtr ten eliminuje pulsacje
prądu wyjściowego. Pomiędzy filtrem a zaciskami wyjściowymi włączono hallotronowy przetwornik pomiarowy,
który kontroluje prąd wyjściowy stabilizatora i przesyła informacje o jego natężeniu do układu sterowania. Zwarcie
zacisków wyjściowych stabilizatora nie ma wpływu na jego pracę – nadal stabilizuje prąd wyjściowy 1,2A i może
w tym stanie pozostawać dowolnie długo.

You may also like…