info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Zawór elektropneumatyczny (odp. ZPP i ZPM) DL-O 30 024-01

Description

Zawory elektropneumatyczne mają zastosowanie w lokomotywach, wagonach ososbowych i EZT.

 

 

Dostępne rodzaje:

 

Typ 1001-DL 24V (nr kat. DL-O 30 024-01)

 

Typ 1001-DL 48V (nr kat. DL-O 30 024-04)

 

Typ 1001-DL 110V (nr kat. DL-O 30 024-02)

 

Typ 275-DL 24V lub 110V (nr kat. DL-O 30 024-03)

 

Typ 1101-DL 110V (nr kat. DL-O 30 024-06)

 

Typ 4045-DL 110V (nr kat. DL-O 30 024-10)

i inne

 

Produkowane przez Darpol zawory elektropneumatyczne posiadają dopuszczenie nr WTWiO ZF-DL 0136-1 wydane przez Biuro Taboru – Wydział Utrzymania Taboru PKP Cargo S.A.