info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Płytka tekstolitowa cewki wydmuchowej stycznika SPG DL-05-002-05

Opis

Płytka ochronna (symbol DL-05-002-05) wykonana z tekstolitu wykorzystywana jest w cewkach wydmuchowych stycznika SPG.

Zastosowanie:

lokomotywy elektryczne