info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Dofinansowanie na realizacje projektu

Możliwość komentowania Dofinansowanie na realizacje projektu została wyłączona Aktualności

Firma DARPOL otrzymała dofinansowanie na realizację projektu dotyczącego jej udziału w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2009 w Gdańsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

dotacje UE dla Darpol

Otrzymaliśmy także dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego obejmującego zakup nowej siedziby, rozbudowę parku maszynowego oraz wzrost potencjału produkcyjnego firmy w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.