info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

DARPOL + NAUKA

Możliwość komentowania DARPOL + NAUKA została wyłączona Aktualności

Biorąc pod uwagę jak ważny w naszej branży jest rozwój technologiczny, Darpol podjął współpracę z jednostką naukową, jaką jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Celem podpisanej umowy między Darpol a UTP jest m.in. wspólne prowadzenie prac badawczych, proinnowacyjnych, konsultacji w zakresie konstrukcji, technologii produkcji wyrobów i świadczenia usług.

Współdziałanie w zakresie nowych projektów rozwojowych ma doprowadzić do powstania innowacyjnych i praktycznych rozwiązań technicznych oraz do udoskonalania oferty produktowo- usługowej dla jeszcze lepszego zaspokajania potrzeb naszych odbiorców.