info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Dariusz Jasiński w Radzie Nadzorczej Polskiej Izby Kolei

Możliwość komentowania Dariusz Jasiński w Radzie Nadzorczej Polskiej Izby Kolei została wyłączona Aktualności

To niezwykły zaszczyt poinformować, iż podczas wyborów do nowych władz Polskiej Izby Kolei odbywających się w trakcie Walnego Zgromadzenia jej członków, nasz Prezes pan Dariusz Jasiński został wybrany Członkiem Rady Nadzorczej tej organizacji!

To szczególne docenienie jego długoletniego doświadczenia, wiedzy branżowej oraz umiejętności długofalowego patrzenia w przyszłość, które teraz będą procentować dla dobra polskiej branży kolejowej.

Polska Izba Kolei jest ogólnokrajową organizacją skupiającą przedsiębiorstwa kształtujące branżę kolejową, wyznaczającą trendy oraz będącą płaszczyzną współpracy zrzeszonych w niej firm.

Życzymy wielu sukcesów zarówno Izbie jak i nowo wybranym władzom – by wasza współpraca przyczyniała się do dalszego zmieniania kolei na lepsze!  Będziemy zaszczyceni będąc częścią tego rozwoju.