info@darpol.bydgoszcz.pl

+48 52 322 05 63

Zapytanie ofertowe na realizację prac B+R

Możliwość komentowania Zapytanie ofertowe na realizację prac B+R została wyłączona Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na wykonanie prac określonych w niniejszym ogłoszeniu w zakresie podwykonawstwa i współpracy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Zobacz pełną treść zapytania ofertowego